Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Witamy w firmie Ecopartner
logo
 ECOPARTNER A. Chruszczyński, J. Muszyński spółka jawna jest firmą zajmującą się problemami oczyszczania ścieków bytowych i deszczowych pochodzących z domów jedno i wielorodzinnych w aglomeracjach wiejskich i niedużych miejskich, jak również podobnych w składzie ścieków z
zakładów pracy, szkół, domów opieki społecznej, hoteli, campingów i gastronomii itp.
 
Projektowanie
autocad-ok
 1. Podejmujemy się projektowania oczyszczalni ścieków bytowych w oparciu o urządzenia będące rynkową ofertą naszej firmy oraz kanalizacji doprowadzającej ścieki surowe i odprowadzające ścieki oczyszczone bądź do gruntu (drenaż , studnia chłonna), bądź bezpośrednio do wód płynących (rów, rzeka, jezioro itp.). Na warunkach przewidzianych w Prawie Wodnym wykonujemy operaty wodnoprawne.
W ramach prac projektowych dokonujemy rozpoznania hydro-geologicznego terenów przeznaczonych pod oczyszczalnie ścieków i na żądanie inwestora wykonujemy kosztorysy inwestorskie i ślepe kosztorysy do przetargów publicznych.
Czytaj całość…
 
Produkcja, kompletowanie i dostawa urządzeń
image010
Firma wykonuje oczyszczalnie w zbiornikach poliestrowych (wielowarstwowy laminat poliestrowo-szklany), polietylenowych lub betonowych. Dostawcami zbiorników są firmy posiadające własne atesty lub aprobaty techniczne i ściśle współpracują z Ecopartnerem od wielu lat.
W technologii TURBOJET EP specjalizowane zbiorniki realizujące różne procesy oczyszczania wykonywane są wg rysunków technologicznych Ecopartnera, określających średnice i poziomy rur wlotowych i wylotowych, usytuowanie przegród i wewnętrznych przelewów, średnice i wysokości studzienek włazowych. Dostarczane do Ecopartnera zbiorniki przechodzą kontrolę szczelności i zgodności z dokumentacją, a na miejscu budowy wyposażane są w urządzenia elektryczno-mechaniczne, rurociągi wewnętrzne i zewnętrzne recyrkulacyjne z zaworami mechanicznymi i elektromagnetycznymi i dyfuzorami.
Czytaj całość…
 
Przedsięwzięcia eksportowe
export 1. Firma powstając w 1994 roku od samego początku podjęła działalność eksportową. Były to oczyszczalnie Turbojet 1 wykonywane dla belgijskiego TECHNOX-equipement. W okresie 6-ciu kolejnych lat wyeksportowano 900 oczyszczalni przeznaczonych do utylizacji ścieków z domów jednorodzinnych.
Jak się później okazało produkcja nasza w latach 1998-1999 była reeksportowana do Francji i Hiszpanii. Dobrze rozwijającą się współpracę przerwało bankructwo partnera zagranicznego. W tych samych latach pojedyncze egzemplarze oczyszczalni sprzedano do Niemiec i na Litwę, a także zrealizowano krótki kontrakt na dostawę do Niemiec 22 kompletów kojców dla wychowu cieląt.
Czytaj całość…
 
Montaże oczyszczalni ścieków
montaz
Firma podejmuje się montażu oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury im towarzyszącej na podstawie zgłoszenia inwestora o zamiarze przystąpienia do budowy oczyszczalni lub jeśli wymagają tego przepisy, na podstawie aktualnego pozwolenia na budowę.

W standardowych warunkach czas montażu oczyszczalni obsługującej dom jednorodzinny to 2-3 dni. Montaże wykonywane są przy pomocy minikoparki będącej własnością naszej firmy lub wynajmowanej większej koparki na miejscu budowy. Najczęściej na miejscu (w okolicy) montażu poszukiwany jest dostawca kruszywa do obsypki zbiorników i ewentualnie obsypki kamiennej jako podłoża pod rury rozsączające (drenaż).

Czytaj całość…
 
Eksploatacja i serwisy urządzeń oczyszczających ścieki
serwis
Oczyszczalnie montowane przez Ecopartnera są serwisowane w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. W ramach serwisu gwarancyjnego nieodpłatnie wykonywane są czynności obsługi z wyjątkiem opróżniania osadników wstępnych z nagromadzonego osadu (koszty te ponosi użytkownik).
Czytaj całość…
 
Przetargi
przetarg
Pozyskiwanie części zamówień poprzez wygrywane przetargi publiczne jest jednym z warunków prosperity firmy. Przetargi dają duże obroty na ogół w krótkim czasie, zapewniają sprzedaż zarówno urządzeń jaki i usług, a często owocują dalszą współpracą już w zakresie eksploatacji tych urządzeń.
Czytaj całość…
 
Projektowanie oczyszczalni ścieków
przetarg

Program doboru oczyszczalni ścieków został stworzony w celu ułatwienia Państwu doboru właściwego modelu (typu) oczyszczalni na podstawie wprowadzonych informacji.

Program ten jest również wygodnym narzędziem dla biur projektowych, które w szybki i wygodny sposób mogą stworzyć szczegółową dokumentację techniczną wraz z kompletem dokumentów, potrzebnych np. w postępowaniach przetargowych.

 
: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :