Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie

Eksploatacja i serwisy urządzeń oczyszczających ścieki
image010Oczyszczalnie montowane przez Ecopartnera są serwisowane w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. W ramach serwisu gwarancyjnego nieodpłatnie wykonywane są czynności obsługi z wyjątkiem opróżniania osadników wstępnych z nagromadzonego osadu (koszty te ponosi użytkownik).

Serwis pogwarancyjny prowadzony w przypadku zawarcia przez strony specjalnej „umowy serwisowej". Propozycja zawarcia takiej umowy zawsze jest składana pod koniec okresu gwarancyjnego.

Możliwe jest przyjęcie zlecenia serwisowania oczyszczalni lub jej elementów (przepompownie, separatory, itp.) nie montowanych przez Ecopartnera.

Eksploatacja polega na wykonywaniu czynności obsługowych przewidzianych w „Instrukcji obsługi oczyszczalni" dostarczanej wraz z urządzeniami oczyszczalni, a przestrzeganie jej zaleceń ma zapewnić możliwie bezawaryjną pracę i gwarantować wymaganą skuteczność oczyszczania. Częstotliwość obsługi serwisowej i jej koszty ustalone są w umowie. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania właściwej eksploatacji oczyszczalni, bezzwłocznego zgłaszania usterek lub awarii, a Serwisant do reagowania w ciągu 24-48 godzin. Dodatkowo, jeśli istnieje wymóg wykonywania okresowych badań laboratoryjnych jakości ścieków oczyszczonych, Serwisant dodatkowo obciążony jest problemem poboru próbek do badań.

Awarie pracy oczyszczalni usuwane są w terminie 24-48 godzin, poprzez usunięcie usterki lub naprawę urządzenia na miejscu lub jego „podmianę" na inne zastępcze, do czasu naprawy finalnej w specjalistycznym warsztacie - tak, aby zachować ciągłość pracy oczyszczalni.

Koszty napraw po okresach gwarancji udzielonych przez producenta urządzeń oraz koszty okresowego opróżniania osadników i ewentualnych badań ścieków obciążają użytkowników.

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :