Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Montaże oczyszczalni ścieków
image010Firma podejmuje się montażu oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury im towarzyszącej na podstawie zgłoszenia inwestora o zamiarze przystąpienia do budowy oczyszczalni lub jeśli wymagają tego przepisy, na podstawie aktualnego pozwolenia na budowę.

W standardowych warunkach czas montażu oczyszczalni obsługującej dom jednorodzinny to 2-3 dni. Montaże wykonywane są przy pomocy minikoparki będącej własnością naszej firmy lub wynajmowanej większej koparki na miejscu budowy. Najczęściej na miejscu (w okolicy) montażu poszukiwany jest dostawca kruszywa do obsypki zbiorników i ewentualnie obsypki kamiennej jako podłoża pod rury rozsączające (drenaż).

Zlecenia na większy zakres robót pozyskiwane są w drodze uczestnictwa w przetargach lub bezpośrednich zgłoszeń inwestorów (zakłady pracy, instytucje, szkoły, urzędy). Często realizowane są tzw. zlecenia realizacji inwestycji „pod klucz".

Terenem działalności jest cały kraj, ale głównie województwa zachodnie i zachodnia część Mazowsza i woj. Łódzkiego. Realizacja większych zadań przebiega w oparciu o sprzęt wynajmowany na miejscu i tworzeniu jednej do dwóch brygad montażowych, pracujących „na delegacji". Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia poza siedzibą firmy wymuszają organizację pracy maksymalnie skracającą czas wykonania.

Przykład rekordowo krótkiego montażu dużej oczyszczalni ścieków (25 m3/dobę) w Bąblinie opisany jest odrębnie.

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :