Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Produkcja, kompletowanie i dostawa urządzeń
image010Firma wykonuje oczyszczalnie w zbiornikach poliestrowych (wielowarstwowy laminat poliestrowo-szklany), polietylenowych lub betonowych. Dostawcami zbiorników są firmy posiadające własne atesty lub aprobaty techniczne i ściśle współpracują z Ecopartnerem od wielu lat.

W technologii TURBOJET EP specjalizowane zbiorniki realizujące różne procesy oczyszczania wykonywane są wg rysunków technologicznych Ecopartnera, określających średnice i poziomy rur wlotowych i wylotowych, usytuowanie przegród i wewnętrznych przelewów, średnice i wysokości studzienek włazowych. Dostarczane do Ecopartnera zbiorniki przechodzą kontrolę szczelności i zgodności z dokumentacją, a na miejscu budowy wyposażane są w urządzenia elektryczno-mechaniczne, rurociągi wewnętrzne i zewnętrzne recyrkulacyjne z zaworami mechanicznymi i elektromagnetycznymi i dyfuzorami.

Elektryczne zespoły zasilająco-sterujące pracą oczyszczalni z możliwością opcjonalnego doposażenia ich w różnorodne dodatkowe sygnalizacje, grzałki z termostatem do utrzymywania temperatur dodatnich w skrzynkach usytuowanych bezpośrednio przy oczyszczalni, też wykonywane są w warsztacie Ecopartnera.

Tak skompletowane i sprawdzone urządzenia są następnie częściowo demontowane i przygotowywane do transportu.

Oczyszczalnie pracujące w technologii osadnik gnilny + drenaż rozsączający są kompletowane wg typoszeregu zależnego od ich przepustowości, tzn. dobierane są pojemności zbiorników i sumaryczne długości rur rozsączających PVC 110 (drenażu) wraz z kształtkami PVC umożliwiającymi ich połączenie i zamontowanie zgodne z projektem. Każda „nitka" drenażu zakończona jest kominkiem napowietrzającym, który stanowi kolanko, rura pionowa PVC 110 oraz kominek nawiewny. Oprócz zbiornika (lub zbiorników) i rur rozsączających zestaw uzupełnia studzienka rozdzielcza, odpowiedniej długości geowłóknina zrolowana w wałek i dawka inicjująca bakterii realizujących biologiczny proces rozkładu zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach, a także pakowany w worek porowaty materiał filtracyjny (keramzyt), stanowiący wypełnienie filtra w zbiorniku osadnika gnilnego.

W indywidualnych przypadkach oczyszczalnie wyposażone są dodatkowo w przepompownie ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych oraz w separatory piasku lub tłuszczu. Sterowanie pracą przepompowni na ogół „wmontowane" jest w zespół zasilająco-sterujący oczyszczalni.

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :