Menu główne
Ecopartner
Nowości
Realizacje
Oferta
Technologia
Aprobata techniczna
Projektowanie
Cennik
Galeria Zdjęć
Partnerzy
Kontakt
Oferta
1. Projektowanie
2. Produkcja urządzeń
3. Eksport
4. Montaże
5. Eksploatacja i serwis
6. Przetargi
Technologia
Turbojet EP
Ecopart FG
Nowości
Realizacje
Oczyszczalnia w Bąblinie
Rozbudowa infrastruktury w Chalinie
Przetargi
Pozyskiwanie części zamówień poprzez wygrywane przetargi publiczne jest jednym z warunków prosperity firmy. Przetargi dają duże obroty na ogół w krótkim czasie, zapewniają sprzedaż zarówno urządzeń jaki i usług, a często owocują dalszą współpracą już w zakresie eksploatacji tych urządzeń.

Firma bardzo sobie ceni współpracę w tym zakresie z Zakładem Gospodarki Lokalowej administrującym zasobami budynków komunalnych w Jeleniej Górze-Jagniątkowie. Przez dwa sezony wybudowaliśmy tam pięć oczyszczalni ścieków, obsługujących odrębne budynki komunalne wielomieszkaniowe.

Ostatnim wygranym przetargiem w roku 2006 była budowa pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Stęszew. Przetarg z procedury zamówień publicznych rozstrzygnięty został 6.10.2006 r. Umowa obejmująca wykonanie podkładów geodezyjnych, dokumentacji projektowej wraz z zgłoszeniem robót, montaż 5 oczyszczalni i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej została podpisana w dniu 10.10.2006 r., Sprawna realizacja tego przedsięwzięcia doprowadziła do bezusterkowego odbioru końcowego i przekazania obiektów do użytkowania w dniu 18.12.2006 r.

: Ecopartner :: Nowości :: Realizacje :: Oferta :: Technologia :: Aprobata techniczna :: Projektowanie :: Cennik :: Galeria Zdjęć :: Kontakt :